Gösta Backlund

21 april - 13 maj 2012
Borgholm

Platserna han fångar i sina oljor och akvareller är ofta igenkännbara, trots att målningarna är kraftigt stiliserade, inte sällan på gränsen till abstrakta. Molnen spelar en stor roll i bilderna, som spänningsskapande former och -ja, de är nästan som levande väsen.
Mikael Hagner, Barometern