Gå till innehåll

Bo Mörnerud

25 februari - 5 mars 2012
Borgholm

Tekniken är precis, inte ett pälshår, inte en dager går Mörneruds pensel förbi. Stilen är omisskännlig, den är naturalistisk utan att vara stelt illustrerande. Djuren lever, men de är placerade i en miljö som är både stiliserad och gåtfullt sagoskimrande, snarare än verklig.
Mikael Hagner, Barometern